Uppstickarens plan: Skapa revolution med AI

      Comments Off on Uppstickarens plan: Skapa revolution med AI
Myrspoven är proptechuppstickaren som med hjälp av artificiell intelligens, AI, vill revolutionera energistyrningen i världens alla byggnader.

Fastighetsbranschen står för 40 procent av den globala energikonsumtionen. Det vill Anders Kallebo och hans kollegor på Myrspoven, en startup som snabbt lockat till sig några av såväl de största fastighets- som energibolagen.

”Vi har som ledstjärna att hjälpa fastighetsbranschen globalt att minska sitt koldioxidavtryck med 1 procent”, förklarar Anders Kallebo.

Det här ska Myrspoven fixa med i huvudsak två spår. Det första är ett system för autonom drift av fastigheter. 

”I korthet går det ut på att vi kopplar upp oss mot fastigheterna. Vi behöver inte besöka dem. Av de 50 fastigheter vi kör nu har vi besökt 2, mer som studiebesök.”

I Sverige skulle uppemot 90 procent av alla fastigheter, kontor, köpcenter och skolor, kunna kopplas upp på samma sätt eftersom de redan har de styrsystem och sensorer som behövs.

”Den största utmaningen är att fastighetsbranschen är så pass omogen it-mässigt med en mängd olika system och väldigt lite standardiserat. Det har vi fått lägga mycket kraft på, att hantera den oredan.”

Utifrån all insamlad data byggs med hjälp av maskininlärning, en typ av artificiell intelligens AI, en så kallad digital tvilling av den fysiska byggnaden. 

”Vi ger sedan systemet i uppgift att styra fastigheten för att få rätt inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad, och den frågan ställer vi en gång varje kvart.”

För kontorsfastigheter ger det AI-styrda systemet besparingar kring 15 procent på el och lika mycket på värme.

”Men jag brukar tona ner behovet av att spara energi, det är kostnaden som är intressant när energitarifferna är utformade som de är och det handlar mer om när och hur man använder energin.”

Det är där det andra spåret kommer in med bolagets AI-teknik. Lastväxlingsprojektet eller Automated Demand Response, ADR, som det heter på engelska driver Myrspoven tillsammans med 16 fastighetsbolag som Klövern KLOV A -2,7%, Sisab och Uppsalahem samt flera stora energibolag som Vattenfall, Mälarenergi och Stockholm Exergi.

”Spara energi, som vi gör till att börja med är jättebra, men det är inte hela bilden. Vi kan också med vår teknik se till att fastighetsägarna som köper energi på ett kostnadseffektivt sätt kan sälja ‘flexibilitet’ till energisystemet. Om systemet har mer flexibilitet så tillåter det en större andel förnybart som sol och vind, en otroligt viktig sak för att vi ska kunna nå de globala klimatmålen.”

Fotnot: Myrspoven är döpt efter ”världens mest energieffektiva fågel” som genomför den allra längsta nonstopflygningen på 11.000 kilometer som till exempel kan gå från Alaska till Nya Zeeland och ta 10 dagar.

Source: di

Avatar

About Victor Colstrup

I have always been interested in technology and have especially followed Elon Musk and his exciting journey in creating a better world. I will soon also add articles in my other interest and that is AI (Artificial Intellegence) which I hope everyone will like as much as I do. TeslifyNews will be the source for future technology and how it will impact society. See you!